งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 27

Asia’s No. 1 Processing & Packaging Event12-15 มิถุนายน 2562ไบเทค บางนา https://www.propakasia.com/ppka/2019/th/aboutshow.asp